تماس با ما

اطلاعات تماس:

 

آدرس: رشت- دروازه لاکان-مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)

شماره تلفن مستقیم: ۰۱۳۳۳۴۲۱۸۲۸

شماره تلفن نمابر: ۰۱۳۳۳۴۲۱۸۲۹

شماره تلفن دانشگاه: ۰۱۳۳۳۴۲۳۳۰۸ داخلی ۱۱۴۳