معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

     نام ونام خانوادگی: منصور صوفی               

     آدرس پست الکترونیک: msoufi[at]aol.com

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تحصیلی:

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال ورود

سال اخذ مدرک

۱

کارشناسی

مدیریت صنعتی

آزاد اسلامی واحد رشت

۱۳۷۰

۱۳۷۳

۲

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

۱۳۷۴

۱۳۷۶

۳

دکترای تخصصی

مدیریت صنعتی

پردیس البرز

۱۳۹۳

 

 

  مرتبه علمی:     مربی

سوابق اجرایی:

ردیف

عنوان پست

مدت تصدی

از تاریخ

تا تاریخ

۱

مدیر نمایندگی های  موسسه ی همشهری در استان گیلان

۳ سال

۱۳۷۴

۱۳۷۷

۲

عضو هیات مدیره موظف و معاون اداری و مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه ی گیلان)سازمان مسئول منطقه ی ویژه ی اقتصادی انزلی)

۴ سال

۱۳۷۷

۱۳۸۱

۳

عضو هیات مدیره ی غیر موظف شرکت سرمایه گذاری درفک گیلان

۴ سال

۱۳۷۷

۱۳۸۱

۴

مشاور استاندار در امور مجلس

۳ سال

۱۳۷۸

۱۳۸۱

۵

مشاور اجرایی وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت تعاون

۳ سال

۱۳۸۱

۱۳۸۴

 

 سوابق علمی و پژوهشی:

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

سال انتشار

1

Examine the Relationship between Self Esteem of Women and Lack of their Appointment to Organization Senior posts

مجله علمی پژوهشی با رویکرد بین المللی

International Journal of Business & Social Science

October 2011

2

Global class management

Journal of Basic and Applied Scientific Research (ISI) Text Road  Publication

December 2011

3

The Role of Total Quality Management in Environment

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences(ISI) Text Road  Publication

February 2012

4

Using Data Envelopment Analysis Software In ing Softwares Suppliers of Electronic Factory

Journal of Basic and Applied Scientific Research (ISI) Text Road Publication

July 2012

5

The Studying of the Relationship between Personality Type (Extrovert or Introvert) and the Personals Organizational Citizen Behavior

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business

 

December 2012

6

Conflict Management and Negotiation

International Research Journal of Applied and Basic Sciences(ISC)

September 2013

7

Survey the Barriers to implementation of an electronic factory withAHP method ( Case study of Guilan province Industries)

International Research Journal of Applied and Basic Sciences(ISC)

September 2013

8

The Relationship Glass Ceiling and Appointment of Women to  Senior Positions

International Research Journal of Applied and Basic Sciences(ISC)

September 2013

9

Layout Planning of Mass Customization Systems by Using Data Clustering Techniques

International Journal of Innovative Research in Science,Engineering and Technology(IJRISET)

November 2013

10

The Role of Management and Human Resource in implementing e-Factory by AHP method (Case study of Guilan province Industries)

International Journal of Innovative Research in Science,Engineering and Technology(IJRISET)

January 2014

11

Evaluating and Clustering the Production Factors Using the Combined Model of the Clustering Data and ANP (Case Study: Abzarsazi Industries of Fakouri in Iran)

FAUNA ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN (ISI)

April 2014

12 A Game Theory Approach for Solving the Knowledge Sharing Problem in Supply Chain International Journal of Applied Operational Research Summer 2014
13 CLUSTERING STOCK MARKET COMPANIES VIA K- MEANS ALGORITHM Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review January. 2015
14 PRIORITIZE BARRIERS OF E-FACTORIES IN IRAN'S INDUSTRIES WITH HYBRID MULTI CRITERIA DECISION MAKING (MCDM) TECHNIQUES; (AHP-LLSM) Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 2015
15 PRIORITIZING CRITICAL BARRIERS OF COMPUTERIZED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM (CMMS) BY FUZZY MULTI ATTRIBUTE DECISION MAKING (F-MADM) (USING LFPP)  Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review November. 2014
16 Problem Solving of graph correspondence
using Genetics Algorithm and ACO Algorithm
International Journal of Innovative Research in Science,
Engineering and Technology
December 2013
17 RANKING FACTORS AFFECTING THE INTEGRATION OF GOVERNMENT – UNIVERSITY–INDUSTRY TO IMPLEMENTATION CIM IN COOPERATIVES BY F-DEMATEL TECHNIQUE Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review October. 2014

۱

جهانی شدن و حفاظت محیط زیست

سخنرانی در همایش دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

۱۳۸۱

۲

رویکرد زیست محیطی مدیریت کیفیت جامع

سخنرانی در کنفرانس بین المللی مدیریت

۱۳۸۲

۳

موج چهارم(مدیریت اسلامی)

ماهنامه تعاون

۱۳۸۲

۴

جهانی سازی و تحولات بازار

سخنرانی در همایش جهانی شدن اقتصاد دانشگاه کرمانشاه

۱۳۸۳

۵

جهانی سازی اقتصاد

ماهنامه تعاون

۱۳۸۴

۶

رویکرد زیست محیطی مدیریت کیفیت جامع

مجله محیط شناسی دانشگاه تهران  شماره 38(ISC)  علمی پژوهشی

۱۳۸۴

۷

نقش بنگاه های کوچک و زود بازده در توسعه ملی

سخنرانی در همایش داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۱۳۸۶

۸

آموزش الکترونیکی

سخنرانی در همایش داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۱۳۸۷

۹

شهرداری الکترونیکی

سخنرانی در همایش داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۱۳۸۷

۱۰

جایگاه تعاونی ها در ایجاد ارتباط صنعت،دولت و دانشگاه

پوستر در همایش ملی بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۱۳۸۷

۱۱

تجهیز شرکت های تعاونی به تولید یکپارچه کامپیوتری

پوستر در همایش ملی بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۱۳۸۷

۱۲

تقویت همکاری صنعت،دولت و دانشگاه با تقویت پژوهش

پوستر در همایش ملی بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۸۷

۱۳

تحلیل پوششی داده ها حلقه ی مفقوده ی کارخانه ی الکترونیکی

سخنرانی در دومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

۱۳۸۹

تالیف یا ترجمه کتاب:(به ترتیب: عنوان کتاب-مولف-ناشر-سال انتشار)

ردیف

عنوان کتاب

تألیف

ترجمه

ناشر

محل انتشار

سال انتشار

۱

کارخانه الکترونبکی

تالیف

-

انتشارات هزاره سوم

تهران

۱۳۸۴

۲

مدیریت سیستم ها

تالیف

-

انتشارات ایلیا

رشت

۱۳۸۶

۳

فنون کمی مدیریت کارخانه و طرح ریزی واحدهای صنعتی

تالیف

-

انتشارات ایلیا

رشت

۱۳۸۷

اجرای طرح های تحقیقاتی : ( در دست اجرا یا خاتمه یافته) (به ترتیب: عنوان طرح-میزان اعتبار و محل تامین آن-سال اجرا)

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

مرجع تصویب

اعتبار طرح (میلیون ریال)

سال پایان پژوهش

۱

بررسی رابطه ی بین عزت نفس زنان و عدم انتصاب آنان در پست های ارشد سازمانی(مطالعه موردی: استان گیلان)

طرح پژوهشی داخلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۳۰

۸۹

۲

بررسی موانع استقرار کارخانه الکترونیکی در ایران (مطالعه موردی: استان گیلان)

طرح پژوهشی داخلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۳۰

 ۹۲

دوره های آموزشی و مطالعاتی:

ردیف

نام دوره و کارگاه

مدت به ساعت

سال برگزاری

کشور برگزار کننده

دانشگاه یا موسسه برگزار کننده

۱

روش شناسی تحقیق

۳ روز

۱۳۸۰

ایران

آزاد اسلامی واحد رشت

۲

مستندسازی و ممیزی استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱

۳۰ نظری و ۱۰ عملی

۱۳۸۲

ایران

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

۳

اطلاعات و ارتباطات

۱۲

۱۳۸۴

ایران

مرکز آموزش مدیریت گیلان

۴

واژه پردازها

۲۶

۱۳۸۴

ایران

مرکز آموزش مدیریت گیلان

۵

مدیریت فایل ها

۸

۱۳۸۴

ایران

مرکز آموزش مدیریت گیلان

۶

مفاهیم IT

۱۲

۱۳۸۴

ایران

مرکز آموزش مدیریت گیلان

۷

مقاله نویسی انگلیسی

۱۶