ایده های نو

 

 

قابل توجه اساتید، کارکنان و دانشجویان گرامی

در صورت داشتن ایده ای نو فرم ایده های نو را تکمیل و به آدرس پست الکترونیک newideas@iaurasht.ac.ir ارسال نمایید.

 

حوزه معاونت برنامه ریزی واحد رشت