درباره معاونت برنامه ریزی

درباره معاونت برنامه ریزی

امروزه اهمیت برنامه ریزی بر هیچ کسی پوشیده نیست.هر سازمانی در شرایط متغییر محیطی و پر از رقابت،بیش از پیش به برنامه ریزی نیازمند بوده و برای موفقیت ،به ان وابسته است.افزایش احتمال تحقق اهداف سازمانی،تصمیم گیری سازمانی،انطباق با شرایط متغییر محیطی ،استفاده صحیح از منابع،فراهم شدن ابزارهای کنترل،تقویت کار گروهی ،بالا بردن رضایت مشتریان و افزایش وفاداری انان و دلایل بسیار دیگر از فواید و مزایای برنامه ریزی است.دانشگاه نتنها از این امر مستثنی نبوده بلکه بیش از سازمانهای دیگر به فرایند برنامه ریزی احتیاج دارد.بهمین دلیل در ساختار جدید دانشگاه ازاد اسلامی و برای تحقق شعار دهه چهارم دانشگاه که دهه تمرکز بر کیفیت ،حرکت به سمت فضای بین المللی و تلاش برای تبدیل ایده به ثروت است ،حوزه معاونت برنامه ریزی تشکیل و بعنوان یکی از بخشهای تاثیر گذار شروع به فعالیت نموده است.به همین منظور با ایجاد این معاونت در سطح سازمان مرکزی،واحد رشت نیز به دلیل اهمیت موضوع از تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۳ اقدام به راه اندازی معاونت برنامه ریزی نمود.

اهداف :

 • برنامه ریزی و نظارت راهبردی
 • ارزیابی و رتبه بندی بخشهای سازمانی و کارکنان و واحد دانشگاهی
 • مدیریت تحول ،نوسازی و مطالعات کاربردی با عنایت به برنامه های کلان دانشگاه ازاد اسلامی
 • ارتقا عملکرد و توانمندی و انتقال دانش در کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی
 • توانمند سازی و بهسازی نیروی انسانی از طریق اموزش های نوین و روز امد 

وظایف:

 • طراحی و تدوین برنامه های راهبردی،بلند مدت،میان مدت و عملیاتی در دانشگاه بر مبنای سیاستها و اسناد بالادستی
 • برنامه ریزی و پی گیری تخصیص و به کارگیری منابع در دانشگاه
 • ارائه گزارش های ادواری از عملکرد واحد های سازمانی به ریاست واحد دانشگاهی
 • گرداوری،طبقه بندی،تجزیه و تحلیل و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد دانشگاه در مقایسه با برنامه ها و تعهدات مصوب بر اساس نظام جامع ارزیابی عملکرد
 • گرداوری،تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات و امار پایه واحد دانشگاهی
 • اعتبار سنجی و رتبه بندی فعالیت های رکن های دانشگاه ائم از هیات علمی،کارکنان و واحد های سازمانی
 • به کارگیری روشهای تعالی سازمانی برای بهبود و افزایش بهره وری در دانشگاه
 • ارائه طرح های توسعه ای دانشگاه در راستای سیاستها و اهداف دانشگاه و تهیه و تدوین شاخص های توسعه
 • استانداردسازی خدمات و تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی امور